OZBROJENÉ SÍLY USA V PRŮBĚHU WWII

VCC Nové Jirny » Z historie

OZBROJENÉ SÍLY USA V PRŮBĚHU WWII
 vzrostly během války ze 174 tis. až na více než 11 milionů. (US Army, US Air Force (do roku 1947 součást pozemních sil), US Navy, US marine Corps, US Coast Guard).

Americké pozemní síly
US Army prodělala během WWII bouřlivý vývoj. Z malé nepočetné a špatně vyzbrojené armády o počtu asi 150 tisíc mužů v roce 1941 se změnila během 2. světové války v mohutnou a moderní sílu o počtu asi 6 milionů mužů v roce 1945. Dělila na tři základní složky
        - Armádní pozemní síly (Army Ground Forces - AGF) - těmi se zabýváme v tomto textu
        - Armádní letectvo (Army Air Forces - AAF)
        - Armádní týlovou službu (Army Service Forces - ASF)

Nejvyšším uskupením amerických pozemních sil byla Skupina armád (Army Group). Na nižším stupni byla armáda (Army). Skupina armád obsahovala 2-3 armády. Ty se dále dělily do sborů (Corps), zpravidla 3-4 a sbor obsahoval 3-5 divizí (Division). Další menší útvary a jednotky byly pluk (Regiment), prapor (Battalion), rota (Company), četa (Platoon) a družstvo (Section). US Army měla 5 různých druhů divizí: tankové, pěší, jízdní, horské a vzdušně výsadkové.

Pěší divize (Infantry Division)
měla celkem 14 253 mužů, velení divize, 3 pěší pluky, 4 dělostřelecké prapory (tři s 12 houfnicemi 105mm a jeden s 12 houfnicemi 155mm), četu vojenské policie, muniční rotu, proviantní (ubytovací) rotu, spojovací rotu, průzkumný oddíl, ženijní prapor a zdravotní prapor.


 


 


 


 


 


 

Tanková divize (Armored Division)

měla 10 998 mužů, velení divize, 3 tankové prapory, 3 pěší prapory, 3 samohybné dělostřelecké prapory, četu vojenské policie, muniční rotu, proviantní (ubytovací) rotu, spojovací rotu, průzkumný oddíl, ženijní prapor a zdravotní prapor.Pěší pluk (Infantry Regiments) měl 3 257 mužů, velení s velitelskou rotou, 3 pěší prapory (po čtyřech rotách: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M), kanonovou rotu (šest 105 mm houfnic), protitankovou rotu (devět 57 mm kanonů), rotu služeb a další jednotky.

Pěší prapor (Infantry Battalions)

měl 836 mužů, velení s velitelskou rotou, 3 střelecké roty, rotu těžkých zbraní (8 těžkých kulometů, šest minometů 81 mm), protitankovou četu (57 mm kanony), spojovací, průzkumnou, muniční a ženijní četu.

Podrobněji si ukážeme složení střelecké roty.

Střelecká rota (Rifle Company)

měla 191 mužů (z toho 6 důstojníků a 15 seržantů), velení roty, 3 střelecké čety (po 41), četu zbraní (47). V tabulce jsou uvedeny plánované hodnosti a funkce, druh vozidel, počet a druh zbraní. M1carabine je označena (c), pistole (p), neoznačení byli vybaveni M1 rifle Garant.


[použity informace z US Military No. 3 © GHQ 1994 a z www.fronta.cz]


 


TOPlist
Nepřihlášený