Výroční členská schůze

VCC Nové Jirny

Dovolujeme si Vás pozvat na výroční členskou schůzi, která se bude konat dne 18. ledna 2020 v 17,00 hod. v „Myslivecké chatě“, Nové Jirny, Lovecká ul.

Navržený program:

1. Schválení programu, volba řídícího schůze, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů
2. Zápis z kontroly účetní evidence za rok 2019
3. Zpráva o činnosti v roce 2019
    - plnění úkolů z VČS 2019
    - zpráva o činnosti
    - úkoly ro rok 2020
4. Plán činnosti na rok 2020
    - kalendář akcí
    - podrobnosti k některým navrhovaným akcím:
    - Výmar (3. – 5. 4. 2020) - Liberty Convoy (Germany)
    - Sinsheim (19. – 20. 9.2020) – automobilové museum
    - veterans day (11.11. 2020) u Louže
    - akce 3. A; akce ostatních spřátelených klubů
    - požadavky na zajištění ubytování na některých akcích (RS Mladotice, Kemp Ejpovice,            Kemp Cholín, event. další)
5. Organizace testací vozidel
    - 15. – 16. 2. 2020 „Slaný“ do kdy předat „Průkaz historického vozidla"
    - stav tachometru
    - převzít dokumentaci od Zbyška
6. Členské příspěvky pro rok 2020 (navrženo Kč 400,-)
7. Různé

Sláva Páv & Jirka Pacovský


TOPlist
Nepřihlášený