Výroční členská schůze

VCC Nové Jirny

Dovolujeme si Vás pozvat na výroční členskou schůzi, která se bude konat dne 19. ledna 2019 od 16,00 hod. v „Myslivecké chatě“, Nové Jirny, Lovecká ul.

Navržený program:

1. Schválení programu
2. Zápis z kontroly účetní evidence za rok 2018
3. Zpráva o činnosti v roce 2018
4. Plán činnosti na rok 2019
5. Členské příspěvky pro rok 2019 (navrženo Kč 400,-)
6. Různé: komunikace mezi členy spolku, požadavky na zajištění ubytování na některých akcích (RS Mladotice, Kemp Ejpovice, Kemp Cholín, event. další), příprava k zajištění testace v roce 2020

Vstup pro členy v uniformách nebo ve společenském oděvu.

Sláva Páv & Jirka Pacovský


TOPlist
Nepřihlášený