Výroční členská schůze

VCC Nové Jirny

VETERAN CAR CLUB NOVÉ JIRNY, z. s.

Pozvánka na výroční členskou schůzi,

která se bude konat dne 20. ledna 2018 v 16. hod. v hasičské zbrojnici v Nových Jirnech.

Navržený program:
1. Schválení programu
2. Zápis z kontroly účetní evidence za rok 2016 a 2017
3. Zpráva o činnosti v roce 2017
4. Plán činnosti na rok 2018
5. Členské příspěvky pro rok 2018
6. Noví členové
7. Diskuse:
    - návrhy členů na rozšíření činnosti spolku
    - klubová vlajka
    - náš WEB, účel existence, rozsah informací 
8. Různé:
    - zaplacení schváleného příspěvku (navrženo Kč 400,-)
    - upřesnění seznamu registrovaných historických vozidel (majitelé si připraví ke každému        vozidlu následující údaj: RZ, tovární značka, typ, rok výroby)
    - komunikace mezi členy spolku (akce, včetně srazu s dostatečným předstihem, potvrzení        přijetí informace či doplnění obratem)
    - zajištění ubytování Javornice a Plzeň (Convoy of Liberty)
    - testace vozidel (termín dokladů předání Slávovi)

​Sláva Páv & Jirka Pacovský


TOPlist
Nepřihlášený